یکتا ققنوس پارس

دسته بندی سرمایه گذاری در فناوری های نوین

یکتا ققنوس پارس: ارایه دهنده راهکارهای نوین برای سکوی مبتنی بر فناوری دفترکل توزیع‌شده و توسعه کیف توکن ققنوس و پل ارتباطی کاربران و سکو برای ایجاد زیر ساخت توکنیزه ‌کردن برای میزبان‌ های شبکه ققنوس

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی :

نظرات کاربران