شتابدهنده و مرکز رشد

دسته بندی مرکز نوآوری بانک تجارت

در شتابدهنده مرکز نوآوری بانک تجارت تیم ها پس از مرحله جذب و پذیرش، طی یک فرآیند 6 الی 8 ماهه شتابدهی که شامل مشاوره، راه اندازی و توسعه کسب و کار می باشد به محصول منطبق با نیاز بازار رسیده و وارد مرحله رشد می گردند. مرکز نوآوری بانک تجارت در مراحل رشد و شتابدهی با تزریق پول هوشمند ( شبکه گسترده بانکی، بازار مشتریان، شرکت های تابعه و … ) می تواند گام موثری در راستای توسعه بازار استارتاپ ها بردارد.

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی :

نظرات کاربران