چگونه پول خلق کنید

دسته بندی مقالات
  1. پیدا کردن یک ایده (یا محصول) مناسب
  2. بررسی دقیق یک نمونه خریداری شده از آن محصول
  3. ارتقاء و بهبود کمی و کیفی آن، تهیه و ساخت نمونه اولیه
  4. نمایش محصول به 100 نفر، اطلاح و بازسازی در حالیکه مردم شروع به خرید آن می کنند.
  5. پیدا کردن شریک کاری برای کمک در ایجاد آنها و واگذاری 50% از سهام به شریکان
  6. پیدا کردن یک سرمایه گذار مطمئن و واگذاری 10% از سهام به او
  7. ساختن محصول نهایی
  8. فروش محصول به یک میلیون نفر، کسب درآمد و پول زیاد
  9. ورود شرکت به بازار سرمایه (بورس)
  10. کسب ثروت خودتان و شریکتان

 

 

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی :

نظرات کاربران